EUCErhvervsuddannelsescenter
EUDErhvervsuddannelse. Faglig uddannelse både for unge og voksne, men kaldes ungdomsuddannelse. Man skal som udgangspunkt have haft 9 års skolegang for at starte på en eud.
EUXErhvervsuddannelse kombineret med fag på gymnasialt niveau. Også adgangs­givende til videregående uddannelser.
FGUForberedende Grunduddannelse, samlet uddannelsestilbud efter grundskolen for at blive klar til en erhvervsuddannelse, gymnasial uddannelse eller beskæftigelse.
HFHf er en 2- årig gymnasial uddannelse, målrettet til korte- og mellemlange videregående uddannelser.
HHXMerkantil Studentereksamen. 3-årig erhvervsgymnasial uddannelse, som ud over al­mene fag har fag som virksomheds- og samfundsøkonomi. Adgangsgivende til videregående uddannelser eller evt. en elevplads.
HTXTeknisk Studentereksamen. Erhvervsrettet gymnasial uddannelse med vægt på tek­nologiske og naturvidenskabelige fag. Adgangsgivende til videregående uddan­nelser.
IBInternational Baccalaureate. International gymnasial uddannelse.
KVUKort videregående uddannelse. Typisk en erhvervsakademiuddannelse på 2 år inkl. praktik. Typisk rettet mod en profession eller et bestemt erhverv.
MVUMellemlang videregående uddannelse. Er oftest det man kalder professionsbachelor på 3½ år indenfor et bestemt erhverv.
LVULang videregående uddannelse. Består som regel af 3-årig bachelor og 2-årig kandidat.
OPTAGELSE.DKPortal til elektronisk tilmelding/ansøgning om optagelse til ungdomsuddan­nelser og videregående uddannelser.
STXAlmen Studentereksamen. Almen gymnasial uddannelse med humanistiske, natur­viden­skabelige og samfundsfaglige fag. Adgangsgivende til videregående uddannelser.
UG.DKBørne- og Undervisningsministeriets Vejledningsportal om uddannelse og job samt e-vejledning.
UP/IUPUddannelsesparat/Ikke uddannelsesparat
UPVUddannelsesparathedsvurdering for elever fra 8.-10. klasse.
UUV KøgeUngdommens Uddannelsesvejledning i Køge Kommune – en del af Ungecentrum som er den lokale KUI
UU StevnsUngdommens Uddannelsesvejledning i Stevns Kommune
Scroll to top