Erhvervsuddannelser 2020

EUC Erhvervsuddannelsescenter EUD Erhvervsuddannelse. Faglig uddannelse både for unge og voksne, men kaldes ungdomsuddannelse. Man skal som udgangspunkt have haft 9 års skolegang for at starte på en eud. EUX Erhvervsuddannelse kombineret med fag på gymnasialt niveau. Også adgangs­givende til videregående uddannelser. FGU Forberedende Grunduddannelse, samlet uddannelsestilbud efter grundskolen for at blive klar til en...

Scroll to top